Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Klauzula informacyjna Energa Logistyka Sp. z o.o.


dla członków organów statutowych, pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonawcę/Zleceniobiorcę/ Kontrahenta/Dostawcę , a także dla ich pracowników, którzy są osobami wyznaczonymi do kontaktu i realizacji umowy lub osobami współpracującymi przy zawarciu i realizacji umowy na rzecz Energa Logistyka Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Otolińskiej 25, tel. +48 59 841 68 50, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.energa-logistyka.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na www.energa-logistyka.pl;
3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub Oferenta / Wykonawcy / Zleceniobiorcy / Kontrahenta / Dostawcy Energa Logistyka Sp. z o.o., którego reprezentujesz lub w imieniu i na rzecz którego realizujesz umowę. Przekazane dane stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, informacje niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, kontaktu, potwierdzenia uprawnienia lub doświadczenia;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją podpisanej Umowy w następujących celach:
1) ustalenia uprawnień do wykonywania Umowy,
2) kontroli wykonania Umowy i jej rozliczenia,
3) potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji,
4) utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji,
5) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
6) raportowania oraz archiwizacji dokumentacji;
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dla pracowników,
2) służbowe dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, jej wykonania, utrzymania kontaktu służbowego w związku z realizacją tej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dla członków organów statutowych lub pełnomocników,
3) wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ADO na podstawie przepisów prawa wynikających, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - dla członków organów statutowych, lub pełnomocników
6. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nr fax, miejsca wykonywania pracy, dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u pracodawcy lub Oferenta / Wykonawcy / Zleceniobiorcy / Kontrahenta / Dostawcy Energa Logistyka Sp. z o.o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
1) podmioty Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów
2) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
3) podmioty dostarczające korespondencję,
4) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
5) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
6) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
7) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane wyznaczany będzie także w oparciu o następujące kryteria:
1) czas niezbędny do utrzymywania z Panią/Panem kontaktów służbowych związanych z realizacją Umowy,
2) termin obowiązywania Umowy,
3) okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy,
4) czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
11. Informujemy o przysługującym prawie do:
1) dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,
2) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub pkt 2).

 

 logo3  

Energa Logistyka  Sp. z o.o.
09-407 Płock, ul. Otolińska 25
tel.: (+48) 24 266 56 00
e-mail: energa.logistyka@energa.pl

   

KRS 0000074173
NIP 774-10-17-492
REGON 610246708
Kapitał zakładowy: 1.075.500,00 zł 

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Energa Logistyka Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.